Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Betyder drygt samma sak som ungefär?

Svar:

Här är svensktalande inte riktigt överens. Den etablerade betydelsen hos drygt är ’lite mer än’, och de flesta tolkar ordet så. Men vissa tolkar drygt som ’ungefär’. Ordet ungefär betyder ’med möjlig mindre avvikelse från det värde som anges’ och kan alltså betyda både 'lite mindre än' och 'lite mer än'.

Det finns alltså olika uppfattningar om ordet drygt, och det är framför allt yngre personer som uppfattar drygt som synonymt med ungefär. Ordets betydelse verkar därmed vara på väg att vidgas från att stå för ’lite mer än’ till att innefatta både ’lite mer än’ och ’lite mindre än’.

Vår rekommendation är att använda drygt i den traditionella betydelsen ’lite mer än’ i formell text, eftersom en majoritet i språksamhället fortfarande tolkar ordet så.

Eftersom uppfattningen om vad drygt betyder varierar bland dagens språkbrukare så kan tolkningen av ordet vara lite svår att förutse. I situationer där man vill försäkra sig om att läsaren tolkar drygt som ’lite mer än’ kan man använda just uttrycket lite mer än: Lite mer än 1000 personer hade skrivit på namninsamlingen.

Fördjupning:
Avsnittet om drygt i Språkrådet rekommenderar (2023), s. 89–91 (pdf).
Språkrådsbloggen: Drygt 200 smittade – hur många är det?

Läs även:
Hur används nästan och knappt? Betyder de samma sak?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej