Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva A-lagare med stor eller a-lagare med liten bokstav?
Svar:
Vi rekommenderar stort A.

Principen är att kategoribeteckningar, som A-lag, B-film och C-uppsats skrivs med stora bokstäver, medan förkortningar som a-kassa (arbetslöshetskassa) och k-pist (kulsprutepistol) skrivs med små bokstäver. Frågan är vad A:et i A-lagare kommer ifrån, och det är inte klart.

Det är troligt att benämningen är en skämtsamt ironisk användning av A-lag, ’det bästa laget’, och därför rekommenderar vi stort A. Men andra har föreslagit att a:et är en förkortning av alkohol, och i så fall ska det skrivas med litet a. I bruket dominerar stort A, men litet a är inte alls ovanligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej