Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs atrium?
Svar:
Atrium böjs atriet, atrier, atrierna.

Ursprungligen betydde atrium ’kringbyggt uterum med bassäng i fornromerska hus’. Nu används det om uterum i allehanda hus, men de ska fortfarande vara kringbyggda. Sedan länge kan atrium också betyda ’förmak i hjärta’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej