Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva vi har måst stänga?
Svar:
Ja, måst är en etablerad supinform av måste. Den hör hemma i informellt skriftspråk och i talspråk. I formell sakprosa är den ovanligare.

Måste har ingen etablerad infinitivform i riksspråket, men i norra Sverige och på finlandssvenska går det bra att säga att måsta också.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej