Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad mellan förutsebar och förutsägbar?
Svar:
Den största skillnaden är att förutsägbar är mycket vanligare än förutsebar. Betydelsemässigt är de snarlika.

Förutsägbar är bildat till förutsäga, som betyder ’på förhand räkna ut och uttrycka sig om något’. Förutsebar är bildat till förutse, som betyder ’på förhand räkna ut eller inse något’. Skillnaden mellan att ha förutsett något och att ha förutsagt något är tydlig. I det första fallet behöver man bara ha förstått att något skulle ske, men i det andra fallet måste man också ha sagt något om det.

Men i förutsebar och förutsägbar har man också lagt till -bar, som ger betydelsen ’som är möjlig att’. Och skillnaden mellan att något är ’möjligt att räkna ut på förhand’ och att något är ’möjligt att räkna ut och uttala sig om på förhand’ finns visserligen där, men den spelar ju sällan någon roll.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej