Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man uttrycket såväl som?

Svar:

Man kan använda uttrycket på två sätt. Dels kan man placera såväl först, och som mellan leden: såväl X som Y.
– Vi erbjuder såväl lunch som middag.

Dels kan man placera såväl som mellan de led som ska samordnas: X såväl som Y.
– Vi erbjuder lunch såväl som middag.

Båda formerna är korrekta, och det finns inte någon särskild stilskillnad mellan dem.

Om det är tre led kan man samordna det ena paret med som och det andra med och: såväl X som Y och Z, X och Y såväl som Z, och så vidare. Också här går det bra att variera placeringen, liksom ordningen på och och som utan att någon konstruktion blir mer korrekt än någon annan. Om två led hör samman mer kan man signalera det genom att samordna det paret med och.
– Såväl statsministern som kungen och drottningen närvarade.
– Kungen och drottningen såväl som statsministern närvarade.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej