Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Jag undrar över uttrycket ”Nu gick vi” när ett sällskap precis står i begrepp att avlägsna sig – men ännu inte gjort detta. Är det inte ologiskt?
Svar:
Det är typiskt talspråkligt, och avsett som en lustighet. Det anknyter till användning av preteritum i fall som ”Då var vi klara att gå”, ”Hur var namnet?”. Det kan man kalla modifierande preteritum.

Tempusformerna behöver inte alltid uttrycka en tid utan kan ha andra funktioner.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej