Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är rätt: det vågrätta eller det vågräta avståndet?
Svar:
Det heter det vågräta avståndet. Det är här fråga om bestämd form av adjektivet vågrät. Formen vågrätt används vid t-böjning (neutrumböjning), t.ex. ett vågrätt avstånd. Att man ändå stöter på formen vågrätta får nog tillskrivas det faktum att efterleden rät blandas ihop formmässig med adjektivet rätt, som ju i bestämd form heter rätta, t.ex. det rätta svaret.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej