Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder förkortningen M/S?
Svar:
M/S eller m/s brukar betyda ’motorfartyg’. Den kommer av engelskans motor ship med samma betydelse.

En nordisk och svensk variant, M/F, m/f resp. MF, mf (för motorfartyg), förekommer numer också en hel del i bruket. Den är inte alls lika etablerad som M/S, men är förstås mycket bättre. Använd gärna den. På svensk grund är det naturligast att då behandla den som en vanlig avbrytningsförkortning: mf.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej