Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kallar man stavningar som lif (för liv)?
Svar:
Det är den stavning som rådde före 1906. Den brukar vi kalla gammalstavning. Då stavades exempelvis v-ljudet på fyra olika sätt:
v som svart
hv som i hvem
f som i lif
fv som lefva
Uttalet var /v/.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej