Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket ord bör man använda uppstartsmöte eller upptaktsmöte?
Svar:
Man kan ta vilket som helst av dem. Både uppstart och upptakt används om första början av något, en inledningsfas.

Möjligen kan man uppfatta upptaktsmöte ännu mera ”preliminärt” än uppstartsmöte, på så sätt att man kunde tänka sig att man har ett upptaktsmöte innan allt är riktigt klart att sätta i gång.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej