Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder förkortningen AC?

Svar:

AC, som också skrivs ac samt A.C. och a.c. kan utläsas på minst fem olika sätt. Därför är det bäst att inte använda den förkortningen, utan skriva ut vad man menar om det inte alldeles klart framgår av sammanhanget.

AC eller A.C. kan betyda:
1. växelström, av engelskans alternating current
2. luftkonditionerare, av engelskans air conditioner
3. Adoptionscentrum
4. allmänna cirkulär
5. Anno Christi (skrivs nästan alltid A.C.).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej