Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Har ni förslag på ett svenskt ord för engelskans input?

Svar:

Ja, om input betyder ’data som går in’ är indata den svenska termen. Inmatning brukar fungera om det gäller verbhandlingen ’att mata in’.

Ibland används input om ’den kraft eller det arbete man lägger ner på något’, och då är insats en tänkbar motsvarighet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej