Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket genus har status en eller ett?
Svar:
Ordet status har i betydelsen ’(samhälls)ställning’, ’position’ o.d. alltid n-genus: låg/hög status. I medicinska fackkretsar har ordet när det används i betydelsen ’medicinskt tillstånd’ däremot ofta t-genus; även n-genus förekommer dock i denna betydelse. Det finns inget skäl till denna olikhet. Vi rekommenderar n-genus genomgående, eftersom det är det som dominerar. Det är också historiskt sett korrekt genus.

Ordet kan också böjas: statusen och i plural statusar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej