Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det vara Vare sig du kommer eller inte eller Antingen du kommer eller inte?
Svar:
Bägge uttryckssätten är numer korrekta.

Bruket av antingen-varianten i konstruktioner av denna typ sågs förr som talspråkligt. Redan i Svensk handordbok från 1966 behandlas dock uttrycken som synonymer utan att några särskilda stilkommentarer ges.

Det är i betydelsen 'oavsett om' (man kunde ju också skriva "Oavsett om du kommer eller inte, så vill jag att du hör av dig") som de två uttrycken är utbytbara. Det finns dock sammanhang där uttrycken vare sig ... eller och antingen ... eller inte kan ersätta varandra. I betydelsen 'ettdera' är exempelvis bara antingen ... eller möjligt: "Antingen får Larsson eller Olsson ta sig an utredningen". Och i en nekad sats är bara vare sig ... eller möjligt: "Utredningen kunde inte genomföras av vare sig Larsson eller Olsson".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej