Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilka är nationalitetsbeteckningarna för personer från de baltiska staterna?
Svar:
En balt är en person från något av de baltiska länderna Estland, Lettland eller Litauen.

En person från Estland kallas estländare. Även est förekommer, men det bör man främst använda om estländare med estniska som modersmål och med estnisk etnicitet. (I motsats till exempelvis estländare med rysk etnicitet.) Motsvarande adjektiv är estländsk respektive estnisk.

På motsvarande sätt kan lettländare och lett användas. Motsvarande adjektiv är lettländsk och lettisk.

För en person från Litauen finns bara benämningen litauer, och i det fallet är det inte möjligt att skilja mellan etnicitet och medborgarskap.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej