Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det bero på eller bero av?
Svar:
Det kan heta på båda sätten, men det finns en viss betydelseskillnad.

Bero på är klart vanligast, och uttrycker en orsak: Får mjuka kakor sprickor kan det bero på fel ugnsvärme.

Bero av förknippas med beroende av, och används i betydelsen ’vara avhängig av, komma an på’: Pensionens storlek skulle bero av inkomsterna under de 20 bästa inkomståren. Ofta är dock denna betydelse svår att skilja från orsaksbetydelsen, och då kan man lika gärna använda som av.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej