Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det höjd eller ökad säkerhet?
Svar:
Båda varianterna går bra, men ökad säkerhet är vanligast.

Om man talar om säkerhetsnivå, så heter det alltid höjd säkerhetsnivå.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej