Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det en jämmer eller ett jämmer?
Svar:
Jämmer är ett sådant ord som har både t- och n-genus. Det kan alltså heta en jämmer likaväl som ett jämmer.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej