Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en chimär?
Svar:
En chimär är ’en inbillning, en illusion’.

För det mesta har det en positiv nyans av ’önskedröm’, som i "Friheten är endast en chimär." Men det behöver inte vara så, man kan också använda chimär om något neutralt eller negativt: "Svavelsyra och saltsyra drev in med lågtrycken från kontinenten, och det var ingen chimär. Försurningen var ett faktum."

Vi har lånat in chimär från franskan. Dit kom det via latinet, som fått det av ett trehövdat monster i den grekiska mytologin: Chimaira, som dödades av Bellerofon på hästen Pegasus.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej