Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det någon bra svensk motsvarighet till management?
Svar:
Management kan stå för många skilda saker, så man får välja motsvarighet efter sammanhanget. Följande förslag är bara ett urval av tänkbara ersättningsord.

Management motsvaras vanligtvis av ledning, förvaltning eller styrning. För human resources management är motsvarigheter som personalansvar, personalutveckling eller personaladministration tänkbara, beroende på vad som avses. I svensk företagsengelska betyder hela uttrycket ibland bara personalavdelning. Risk management motsvaras av riskhantering, och i uttryck som line management och content management motsvaras management snarast av organisation: linjeorganisation och innehållsorganisation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej