Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det apoteos av eller apoteos över någon?
Svar:
Apoteos av och apoteos över är båda korrekta uttryck.

Apoteos kommer från grekiskan och betyder ’förgudning, upphöjande till det gudomligas nivå’. Det kan användas om människor såväl som om ting: "Sviten formar sig till en apoteos över honom själv"; "Det är ett system som bidragit till den formliga apoteos av amatörism som behärskat Sverige".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej