Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Aggregat har jag hört talas om, men kan man använda verbet aggregera? Vad betyder det?
Svar:
Ja, aggregera kan man använda och det betyder ’samla sig, klumpa ihop, sammangyttra’.

Aggregera används sällan i allmänspråket, men ofta som fackterm inom ekonomi och medicin. Där kan det ha fler, mycket specifika betydelser, men grundbetydelsen är ändå den som anges ovan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej