Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är en konjunktion och vad är en subjunktion?

Svar:

I modern grammatik skiljer man mellan konjunktioner och subjunktioner. Båda är en typ av bindeord som kan inleda en sats. Skillnaden är att konjunktioner binder samman grammatiskt likvärdiga satser eller satsdelar, medan subjunktioner underordnar en sats till en annan.

En konjunktion samordnar två jämställda led. Exempel på konjunktioner är och, eller, men, fast, utan: Du och jag, Pest eller kolera, Det råder osäkerhet på marknaden, men handeln tycks fungera, De hade ingen lust att gå på festen utan ville hellre stanna hemma.

En subjunktion underordnar en led till ett annat, och gör till exempel en underordnad sats till en bisats till den andra satsen. Exempel på subjunktioner är eftersom, om, så att, även om: Eftersom det regnade ute tog han med sig ett paraply, Det skulle bli tuffare om hon valde att spela i division 1, Stunderna med Bibeln skapade en religiös grund i hans liv, även om han aldrig gick i kyrkan.

Förr räknades konjunktioner som en enda ordklass, men man skiljde mellan samordnande konjunktioner och underordnande konjunktioner.

 

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej