Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är en konjunktion och vad är en subjunktion?

Svar:

En konjunktion samordnar två jämställda led, och en subjunktion underordnar en led till ett annat, och gör till exempel en underordnad sats till en bisats till den andra satsen.

I modern grammatik skiljer man mellan konjunktioner och subjunktioner. Båda ordklasserna kan inleda en sats.

Förr räknades konjunktioner som en enda ordklass, men man skiljde ändå mellan samordnande och underordnande konjunktioner.

Exempel på konjunktioner är och, eller, men, fast, utan: "Du och jag", Pest eller kolera", "Det råder osäkerhet på marknaden, men handeln tycks fungera." - "Jag har ingen känslorelation till mat utan äter för att hålla mig vid liv."

Exempel på subjunktioner är om, så att, även om: "Det skulle bli tuffare om jag valde att spela i division 1." - "Stunderna med Bibeln skapade en religiös grund i hans liv, även om han aldrig gick i kyrkan."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej