Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder inkurans?
Svar:
Inkurans är en ekonomisk redovisningsterm, som betyder ’värdeminskning på grund av ålder eller skada’.

Företag kan göra skatteavdrag för inkurans i varulagret, och man kan säga att en vara är inkurant om den blivit svår att sälja: "Alltför många granar kvar efter jul och man står med ett inkurant barrlager – en veritabel affärsmässig katastrof."

Motsatsen, kurant, kan betyda ’lättsåld’ när man använder det om en vara, ’gångbar’ om ett uttryck eller en sak, och ’frisk’ om en människa.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej