Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det objektsorienterad programmering eller objektorienterad programmering?
Svar:
Objektorienterad programmering skrivs utan foge-s.

Objekt- tar ibland foge-s som förled i sammansättningar, ibland inte. Det heter vanligtvis objektskasus men objektspråk, objektsform men objektstruktur. Många sammansättningar med objekt- skrivs lika ofta med foge-s som utan: objekt(s)anpassad, objekt(s)faktor och objekt(s)nummer. När det gäller objekt(s)orienterad är formen utan s dock helt dominerande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej