Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder allokering?
Svar:
Allokering betyder ’fördelning, tilldelning’.

Det används inom ekonomivetenskaperna, där man allokerar resurser och kapital till olika ställen och verksamheter. Allokering används också inom statistiken, där det innebär att fördela stickprov på olika grupper. Dessutom används det inom data- och systemvetenskap, där man ofta allokerar minne eller objekt.

Inom dessa vetenskaper är allokering vedertaget, men skriver man för bredare läsargrupper bör man nog förklara termen eller uttrycka sig på annat sätt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej