Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man böja förkortningen MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering ), t.ex. MARare, och MARs, MARen?
Svar:
Ja. I allmänspråket skrivs ord av detta slag genomgående med gemener: mar liksom mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Så här bör de böjas: maren respektive masen (i bestämd form singular), marar eller marer respektive masar eller maser (i plural). Genitiv markeras med tillägg av -s där detta är möjligt: mars, marens, masens, marers, masers, marernas etc., men inte vid mas, som ju redan slutar på -s.

Några former som slutar på -are kan aldrig bli aktuella (marare, masare). Orden mar och mas är ju redan personbeteckningar och kan inte förses med ytterligare en personbetecknande ändelse.

Så länge dessa ord stannar inom vårdjargongen är allt väl, men problem kan uppstå om de används i kontakten med omvärlden.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej