Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska läkemedel skrivas med stor eller liten bokstav?

Svar:

Läkemedelstyper och läkemedelssubstanser som antibiotika, betablockerare eller paracetamol skrivs med liten bokstav.

Namn på läkemedel, det vill säga registrerade varumärken, skrivs däremot med stor bokstav: Alvedon, Pulmicort eller Kåvepenin.

I sammansättningar med välkända läkemedelsnamn skrivs namnet med stor bokstav och utan bindestreck mellan namnet och efterledet: Alvedontablett, Pulmicortinhalator, Kåvepeninbehandling. Om läkemedelsnamnet är mindre vanligt kan man i stället skriva t.ex. behandling med Kåvepenin.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej