Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder årsvis ’en gång om året’, eller kan det innebära fler eller färre gånger?
Svar:
Årsvis betyder ’en gång om året’, månadsvis betyder ’en gång i månaden’ och veckovis betyder ’en gång i veckan’.

Ändelsen -vis är en adverbiell avledningsändelse som vanligtvis anger i vilka enheter något kommer. Något som sker stötvis kommer i stötar, det som serveras hinkvis kommer i hinkar eller i så stora mängder som ryms i hinkar. Och det som kommer årsvis kommer en gång om året.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej