Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs varumärken med stor eller liten bokstav?

Svar:

Varumärken räknas vanligtvis som namn och skrivs då med stor begynnelsebokstav. Även om varumärkets logga skrivs med enbart stora eller enbart små bokstäver, eller med omväxlande stora och små, följer man huvudregeln: Iphone, Ipad.

Ibland kan varumärken användas både som namn och som vanliga ord. Många är skyddade varumärken men används ändå som vanliga ord (så kallade appellativiserade varumärken), några har juridiskt förlorat sin namnkaraktär (så kallade degenererade varumärken). De skrivs då med liten bokstav: bankomat, frigolit, jacuzzi, jeep, keso, teflon, termos, tops, vespa.

Skriv alltså varumärken med stor bokstav om det är varumärket som avses, och med liten bokstav om det är en typ av motorfordon, material, förpackning, mat etc. som avses: Jag har köpt en röd vespa av märket Vespa.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej