Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är skillnaden mellan en aveny och en boulevard?
Svar:
I dagens svenska är det inte någon skillnad. Båda har grundbetydelsen ’bred gata’. Liksom alléer kan de vara trädkantade.

Ordet aveny är bildat till det franska verbet avenir ’komma till’. Det rörde sig då om breda gator som ledde till någon framträdande byggnad.

Boulevard betydde ’befästning, förskansning’, och utvecklades ur samma ord som svenskans bålverk. De äldsta boulevarderna i Paris är också de gamla stadsvallarna.

Båda orden kom till Sverige med det franska inflytandet på 1600- och 1700-talen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej