Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är ett missiv?
Svar:
Ett missiv är ’ett följebrev till handlingar’. Vanligtvis förklarar det varför en myndighet sänder handlingarna till en annan. Utanför byråkratin används missiv sällan, men inom kyrkan kan det också betyda ’förordnande att tjänstgöra som präst’.

Ursprungligen är det bildat till latinets mittere, som betyder ’skicka, sända ut’, och också är ursprunget till mission.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej