Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det höra av någon eller höra från någon?
Svar:
Det kan heta på båda sätten, och beror delvis på sammanhanget.

Att höra av någon innebär ’att få ett livstecken från någon’: ”Att sitta och vänta på att någon ska höra av sig måste klassas högt på listan över jobbiga saker.” Ofta används det också för att uppmana folk att ta kontakt: ”Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig!” Förut hävdade man att det var ologiskt, och att det skulle heta låta höra av sig. Nu är båda varianterna helt accepterade, men varianten med låta är ganska ovanlig.

Att höra från någon används också i betydelsen ’få ett livstecken’, men oftare för att uttrycka källan till ett påstående: ”Det hörde jag från min kära mor”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej