Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det inflytande på eller inflytande över?
Svar:
Det kan heta på båda sätten.

Ofta kan man se en nyansskillnad i betydelsen, där inflytande på betyder ’påverkan’. ”Vårt första nummer handlade om teknikens inflytande på vår vardag.”

Inflytande över är lite starkare, och motsvarar ofta ’medbestämmande’. ”Regeländringarna syftar till att ge den enskilde arbetstagaren ett större inflytande över sin arbetstid.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej