Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad står u:et i u-land för?
Svar:
När ordet började användas på 1940-talet stod u-land för underutvecklat land. På senare tid har man anlagt ett mer optimistiskt synsätt, och låtit det stå för utvecklingsland.

Uttrycket har använts om en heterogen grupp länder i olika världsdelar, och det finns ingen enighet om vilka länder som är u-länder.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej