Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs historiska händelser med stor eller liten bokstav? Blir det alltså boxarupproret eller Boxarupproret?
Svar:
Skriv med liten bokstav: boxarupproret.

Historiska händelser skrivs med liten bokstav om de inte innehåller egennamn. Därför skriver man boxarupproret, klubbekriget, kristallnatten och klockupproret med liten bokstav. Man skriver också första världskriget och andra världskriget. Däremot skriver man Dackefejden (efter Nils Dacke) och Håtunaleken (på gården Håtuna) med stor bokstav, eftersom de innehåller egennamn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej