Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man markera anföring med tankstreck?
Svar:
Ja, det är mycket vanligt i såväl tidningar som böcker. Det är ungefär lika långt som två bindestreck, och man börjar på ny rad med indrag och nytt tankstreck för varje ny replik. Man använder då inga citattecken. Så här kan det se ut:

– Kommer du med?
– Nej, jag måste först avsluta det här jobbet. Gå i förväg, så kommer jag så fort jag är klar.

I den användningen kallas tankstrecket också pratminus, replikstreck, talminus, talstreck eller anföringsstreck.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej