Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad betyder fjät och stuva i luciasångens Natten går tunga fjät, runt gård och stuva?

Svar:

Fjät betyder ’steg’. Det är ett gammalt fornsvenskt ord som sedan länge har försvunnit ur det allmänna språkbruket. Förutom i luciasången lever ordet fjät även kvar i uttrycket tuppfjät, som betyder ’litet steg, liten skillnad’.

Stuva är en gammal form av ordet stuga, som var vanlig i södra Sverige.

Att g mellan vokaler blev v var vanligt i Danmark. Jämför svenskans mage med danskans mave, hage med have, laga med lave. Det hände också i södra Sverige, där andra v-former av stuga var stöva och stova, som finns i en barnvisa av Alice Tegnér: När jag var liten då ville jag inte sova, då gick jag ut i skogen och byggde mig en stova.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej