Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan välta böjas välta, valt, vultit och hjälpa böjas halp, hulpit?
Svar:
Välta har kunnat böjas starkt enligt mönstret smälta, smalt, smultit: välta, valt, vultit. Valt kan som sagt fortfarande höras i vissa dialekter, men supinumformen vultit har däremot helt ersatts av den svaga formen vält.

Samma öde har drabbat halp, hulpit (till hjälpa). Där hörs halp i enstaka dialekter, men hulpit är helt ersatt av hjälpt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej