Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kallas en familj där två skilda föräldrar bildar en ny familj? Jag har hört ordet bonusfamilj.
Svar:

Det finns många ord för denna företeelse: bonusfamilj, styvfamilj, plastfamilj, stjärnfamilj, nyfamilj, ombildad familj, utvidgad familj, tvåkärnsfamilj, nätverksfamilj, blandfamilj, multifamilj, lapptäcksfamilj, flexfamilj, extrafamilj, mammafamilj, pappafamilj.

Det kan vara svårt att hitta ett ord som täcker in alla aspekter, och därför är det svårt att rekommendera ett ord framför andra. Olika personer uppfattar orden på olika sätt, och det står varje familj fritt att själv välja det som passar bäst för deras situation.

En beteckning som används i mer officiella sammanhang och som verkar uppfattas som relativt neutralt är styvfamilj. I ledigare stil kan det positivt laddade ordet bonusfamilj vara ett gångbart alternativ. Vissa myndigheter använder ombildad familj. I forskningssammanhang används också ordet postbiologisk eller postnukleär familj.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej