Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad i betydelse mellan instabil och labil?
Svar:
Det är ingen större betydelseskillnad mellan instabil och labil, men de används olika ofta i olika sammanhang.

Grundbetydelserna är desamma. Instabil betyder ’lättrubbad, ostadig’, och labil definieras ’ostadig, lättföränderlig’. Men instabil har också specialbetydelsen ’som lätt faller sönder, särskilt om atomkärna’ och labil ’psykiskt obalanserad, lynnig, överkänslig’. Instabil tycks vara förstahandsvalet för fysiska förhållanden och politiska situationer, medan labil föredras för personers psykiska tillstånd.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej