Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är en matrisorganisation?
Svar:
En matrisorganisation är en organisation där varje anställd kan vara ansvarig inför mer än en chef.

Den betydelse av matris som är aktuell här är ’system som ordnar enheter flerdimensionellt’. Inom matematiken används det ofta om tabeller som ska läsas både i rader och kolumner, d.v.s. tvådimensionellt, och tanken med en matrisorganisation är att den ska kunna avbildas så.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej