Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är prefix och suffix?
Svar:
Ett prefix är ett ordled som står först i ett ord och som inte kan fungera som eget ord. Betydelsen kan vara mer eller mindre tydlig. Exempel på prefix är o- i otrevlig, miss- i missgärning, veder- i vedermöda och be- i bedöma .

Ett suffix är ett ordled som inte heller brukar kunna stå för sig själv, utan sätts i slutet av andra ord. Böjningssuffixanvänds för att böja ord: -en i kaninen, -er i kaniner och -t i äpplet. Avledningssuffix används för att bilda ord till andra ord. Ofta blir det då en annan ordklass: med -ning får man substantivet skrivning till verbet skriva och med -are får man substantivet skrivare till samma verb, med -isk får man adjektivet mordisk till substantivet mord.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej