Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det i slutändan eller i slutänden?
Svar:
Det kan heta såväl i slutändan som i slutänden. Båda formerna är lika korrekta.

Grunden till variationen är att ände varierar med ända. Därför varierar också bordsända med bordsände, bortända med bortände, fotända med fotände, framända med framände, huvudända med huvudände och kortända med kortände. Alla former är korrekta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej