Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man Skagerack eller Skagerrak?
Svar:
Det ska vara Skagerrak. Enligt Svenskt ortnamnslexikon är det bildat till en form av Skagen och ett holländskt-lågtyskt ord rak ’rak sträcka’. Det betyder alltså den raka sträckan till eller förbi Skagen.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej