Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs polcirkeln så, eller Polcirkeln med stor bokstav?
Svar:
Den skrivs med liten bokstav: polcirkeln.

Det finns två polcirklar, och liksom ekvatorn är såväl norra polcirkeln som södra polcirkeln betecknande substantiv, inte egennamn. Därför skrivs de med liten bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej