Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer uttrycket asgarva?
Svar:
Asgarva består av förleden as- och efterleden -garva.

Den förstärkande förleden as- är samma as som beteckningen för kadaver. Det används i många andra uttryck som askul, asfull och asdum.

Efterleden -garva har använts i betydelsen ’skratta’ sedan 1930-talet, men man är inte säker på varifrån den användningen kommer. Det kan vara besläktat med ett norskt garva i seg ’sluka mat’, eller ett svenskt dialektalt garpa som betyder ’snattra’ och används om änder.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej