Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varifrån kommer ordet digital?

Svar:

Digital kommer av engelskans digital med betydelsen ’som anger värden med hjälp av sifferuttryck’. Ordet finns belagt i skriven svenska sedan år 1960.

Ordet kommer ursprungligen från latinets digitalis, ett adjektiv bildat av substantivet digitus vilket betyder ’finger’ eller ’tå’ men också ’siffra’. Kopplingen mellan fingrar och siffror kommer sig sannolikt av att tal upp till 10 kan räknas på fingrarna.

I engelskan har digital använts i skrift sedan mitten av 1400-talet. Den betydelse vi idag förknippar med ordet (’som anger värden med hjälp av sifferuttryck’) började förekomma i skriven engelska år 1938. Vid mitten av 1940-talet började digital även användas specifikt om datorer som arbetar med data i form av siffror: electronic digital computing machines (i motsats till analoga datorer).


Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej