Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Gokartsporten, heter den kartning eller karting?
Svar:
Vi rekommenderar kartning, med karting som alternativform.

Ordbildningsmässigt borde det heta kartning, eftersom suffixet -ning regelmässigt läggs till stamslut på -rt. Jämför med bestörtning, förkortning och nedsvärtning. Formen karting är dock den helt dominerande användning, och de flesta uppfattar inte att den skulle bryta mot någon systemregel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej